SARA PHANEKHAM

Height – 5'5"   B – 33    W – 24   H – 33   Shoe – 37